Torsdagsklubbens sæsonvindere

Torsdagsklubbens sæsonvidere

År

Par

Hold

IMP

2015

Marius Lyhne-Knudsen-Uffe Poulsen, Svend Nøbbe Pedersen-Mogens Boysen

2014

Lisbet Kjeldberg-Jens Kr. Sommer

Alan Rasmussen-Holger Jørgensen/Peter Helmig, Marianne Rasmussen-Frank Jensen

2013

Marius Lyhne-Knudsen-Uffe Poulsen

Niels Bræmer-Karsten Kock, Steen Mikkelsen-Poul Markussen

2012

Jørgen Andersen-Martin Andersen

Torben Thrane-Peter Laursen, Flemming Krogh-Erling Lindahl

2011

Ole Fenger-Tommy Hansen

Torben Thrane-Peter Laursen, Flemming Krogh-Erling Lindahl

Torben Thrane-Peter Laursen

2010

Jeanette Hvingelby-Ole Hvingelby

Bente Bo Christensen-Michael Krefeld, Svend Thomsen-Christian Larsen

Torben Thrane-Peter Laursen

2009

Ole Fenger-Tommy Hansen

Marius Lyhne-Knudsen-Mogens Nyvig, Steen Mikkelsen-Poul Markussen

2008

Ole Fenger-Tommy Hansen

Hanne Guldager-Carl E. Engelbrechtsen, Ole Fenger-Tommy Hansen

2007

Jørgen Andersen-Martin Andersen