2022 Formandens beretning

Formandens beretning til Generalforsamlingen den 17. februar 2022

 

Året 2021 startede helt nedlukket uden udsigter til snarlig genstart af bridgeaktiviteter. Vi fik dog med hjælp fra Torsten Ørhøj stablet en BBO holdturnering på benene, der kørte fra slutningen af januar til midten af februar, med deltagelse af i alt 8 hold.

 

Endelig(!) kom vi i gang med bridge fra og med d. 1/6 hvor vi løbet af sommeren afholdte i alt 12 Åbne Huse. Tilslutningen varierede fra aften til aften, fra 9 til 26 par, således at vi nogle aftener kunne spille i to rækker og andre aftener måtte nøjes med at spille i en række.

 

Så gik efterårssæsonen i gang og som vi forventede var der en lille nedgang i tilslutningen, som det er konstateret i næsten alle bridgeklubber i landet. Vi er nu omkring 185 medlemmer. Især var der nedgang tirsdag aften og også onsdag aften. Men ellers forløb sæsonen som den plejede under dygtig ledelse af vore turneringsledere: Mads Krøjgaard, Johan Hammelev, Thomas Mathiasen og Jørgen Rasmussen. Det vil sige alt forløb planmæssigt indtil slutningen af november, hvor flere spillere i klubben blev ramt af corona (dog er alle, så vidt vides, kun ramt i en mild form uden medfør af hospitalsindlæggelse). Især onsdagsrækken blev ramt og her var man nødt til at aflyse en enkelt spilleaften samt de sidste spilleaftener at ty til et ”Lukket Hus” koncept, hvor det var frivilligt om man mødte op. Corona udbrudene i klubben samt den generelle smittestigning i befolkningen som helhed, betød også at bestyrelsen i sidste øjeblik besluttede at annullere juleafslutningerne i Uge 50 og hvor der så i stedet blev afholdt et fælles Åbent Hus (for alle medlemmer) onsdag d. 15/12.

Så der har været nogle ”bump på vejen” her i efteråret men alt i alt er efterårssæsonen forløbet nogenlunde planmæssigt.

 

Udover, den sædvanlige turnerings efterårssæson bød efteråret også på andre aktiviteter. I efterårsferien deltog 7 par fra klubben i den årlige klubmatch mod Egå Bridgeklub, denne gang med Egå Bridgeklub som vært. Søndag d. 31/10 afholdt vi vores 30 års fødselsdag i form af en guldpoint turnering med i alt 42 deltagende par. Med Søren Westesen som stor drivkraft blev der blandt forretningsdrivende i Risskov indsamlet et væld af imponerende flotte præmier, som gjorde stor lykke. Vi er selvfølgelig dybt taknemmelige over den flotte støtte vi fik fra det lokale forretningsliv. Alt i alt var de tilbagemeldinger vi fik omkring guldpointtureringen meget positive og det giver bestyrelsen mod på også i fremtiden af afholde en årlig en-dags (sølv eller guld) turnering. I weekenden d. 27-28/11 var klubben vært for afholdelse af 3 runder af damevisionen, både med deltagelse fra 1. og 2. division. Vi høstede ros fra alle sider for dette arrangement og især den hjemmelavede mad, fra chefkok Jens Kristian Sommer, vakte jubel. Og så kom vi på forsiden af Bridgebladet! Så vi tror og håber på at Dansk Bridgeforbund også næste år vil tilldele os et værtskab for afholdelse af en divisionsweekend.

 

I lyset af den medlemsnedgang vi har konstateret, så er det selvklart endnu mere nødvendigt at sikre en fødekilde i form af at kunne få nye medlemmer. Vi var i klubben lidt uheldige omkring annoncering, så vores Bridgens Dag arrangement d. 29/8 gik i vasken, fordi der ikke mødte nogen op! Derfor var det ekstra glædeligt at der er i år blev tilmeldt i alt 28 begyndere til vores undervisningsprogram, hvor godt nok flere af disse også var tilmeldt (den ufuldendte) begynderundervisning sidste sæson. Der blev derfor oprettet to hold. Udover, den sædvanlige underviser Arne Mohr, blev Torben Rossel også hentet ind som underviser. Nu har der så været et vist frafald i løbet af efteråret, så vi i foråret 2022 kun vil have et enkelt hold med i alt 20 deltagere og med Arne Mohr som underviser. Der skal fra bestyrelsen side lyde et stort tak til Torben og Arne for at have ydet en god og kompetent undervisning af vore begyndere og vi håber naturligvis at mange af begynderne vil fortsætte i klubben til efteråret.

 

I bestyrelsen har der været en omrokering i dette år. Vores formand Dorte Jacquet var pga sygdom nødt til at trække sig fra alt bestyrelsesarbejde i begyndelsen af oktober. Siden da har Christian Larsen fungeret som konstitueret formand. Vi vil i bestyrelsen sige stor tak til dig Dorte for det kæmpearbejde du har lagt i, at få klubben til at fungere.

 

Så kan denne beretning ikke afsluttes uden at nævne ordet økonomi. Fordi det er vort smertensbarn. I vore mest pessimistiske øjeblikke troede vi at vi ville komme ud af 2021 med et meget stort underskud. Nu ender vi så med at komme næsten helskindet ud af dette år, takket være 2 vellykkede turneringer. Men vi kører på pumperne. Derfor må klubbens medlemmer forvente, at vi bliver nødt til at iværksætte forskelige tiltag, som f. eks. kontingentstigninger, for at forbedre vores økonomi. Hvis der i øvrigt er nogen i klubben, der kender nogen der kunne tænkes at støtte klubben med et sponsorat, så modtages sådanne forslag selvsagt med kyshånd. I år har vi fået et støttebeløb fra DSH Recycling A/S på 5000 kr. Det er vi dybt taknemmelige for!

 

 

Men nu skal al den snak om økonomi heller ikke skabe en alt for pessimistisk stemning. I bestyrelsen bestræber vi os fortsat på at Bridgeklubben Bellevue skal være et godt sted at komme, og at vi stadig kan holde standarden som en af de største klubber i Århus.

 

 

 

Risskov d. 17/2 2022

Christian Larsen

Konstitueret formand