2022 Regnskab og Budget

Regnskab og Budget fremlagt på genralforsamlinge 2022