Formandensberetning 2021

Formandsberetning til Generalforsamling d. 16. juni 2021


 


Året 2020 startede ud som det plejer, med god tilslutning på vores 4 aftenhold og 2 eftermiddagshold.

Vi fik afholdt Bellevueturnering og kåret vinderen på tværs af to rækker som dem der har opnået flest point, som vi nu har indført, er den bedste og mest retfærdige måde at gøre dette på.


Desværre var coronaen allerede på det tidspunkt i gang med at vise sit grimme ansigt og vi måtte efter et smittetilfælde i klubben lukke det hele ned blot 2 dage før statsministeren lukkede hele Danmark ned. Det var ikke lige det vi havde forventet skulle ske og de fleste af os tænkte nok, at det blot blev midlertidigt og at vi snart kunne komme til at spille igen.

Her kom vi så til at tro om igen.


Da Danmark åbnede lidt op igen i sommeren 2020 blev det med flere restriktioner og vi valgte at indkøbe corona skærme og rigtig meget håndsprit for at kunne afbøde den værste smitte. Selv om skærmene blev taget imod med blandede følelser, nogle kunne ikke høre, nogle kunne ikke se og nogen følte at det sociale ved at spille bridge gik lidt tabt. Alle kan have ret og om skærmene har været medvirkende årsag til at vi ikke fik flere smittetilfælde i Bridgeklubben Bellevue vides ikke, men så følte vi i bestyrelsen, at vi da havde gjort noget, både for at please restriktionerne og for at please vores medlemmer, så de der ville, kunne komme til at spille bridge alligevel.


Efterårssæsonen startede op som den plejede, dog uden onsdag eftermiddag, hvor vi ikke kunne finde spillere nok til at danne et hold. Til gengæld havde vi fornøjelsen af at byde 22 begyndere velkommen til undervisning selv om det blev en kort fornøjelse. Jeg beklager overfor alle de nye bridgespillere, at året blev som det blev og håber at se dem alle igen til efteråret, når Arne igen vil lede undervisningen på bedste manér.


Vi nåede i efteråret at afholde en turnering for 1. division, hvor vi blot 3 dage før turneringen blev spurgt om vi ville lægge lokale og servicering til. Det lykkedes os at tilvejebringe både lokale og bemanding og det blev en spændende weekend, hvor vi der vartede op, fik mulighed for at se de store stjerner i dansk bridge i aktion. Sidegevinsten var en lille indtjening til vores slunkne klubkasse.


 – og så blev vi lukket ned igen. Denne gang til udgangen af året. Vi fik ikke afholdt vores sølvturnering og vi fik ikke afholdt planlagt damedivisionsweekend, hvor vi også ville kunne have indhentet et lille overskud.

Vi fik dog muligheden for at kunne søge lidt corona kompensation om end, det ikke kan opveje de udgifter vi ellers har haft. Lidt har dog også ret.


Vi skylder alle vore medlemmer en stor tak for deres gode og venlige måde at tackle vores nedlukninger på. Det har varmet at modtage emails fra jer om, at det hele nok skal gå, at i synes vi har gjort det rigtige i de enkelte situationer og at i nok skal vende tilbage til klubben når det bliver muligt igen. Det er dejligt med en sådan støtte og giver lyst det at fortsætte arbejdet for klubben.


I bestyrelsen har der været noget udskiftning i 2020, idet Steen Mikkelsen valgte at stoppe i bestyrelsen i foråret 2020 og som ny kasserer blev eksisterende bestyrelsesmedlem Jeanette Slot valgt. Det er en stor post og Jeanette gør et rigtig stort stykke arbejde for at få økonomien til at hænge sammen. Tak til Steen for dit store arbejde i bestyrelsen gennem mange år, vi er glade for, at du fortsat spiller i klubben og at Jeanette har kunnet trække på din store viden.

Både Kirsten Dalgaard og Ole Adelkvist har også valgt at stoppe i bestyrelsen, Kirsten ved årsskiftet efter at have lagt mange kræfter og meget tid i klubben gennem mange år og Ole umiddelbart før generalforsamlingen efter at have siddet som vores repræsentant i Bellevuehallens bestyrelse og som medhjælpende korthenter hos HK. Mange, mange tak til begge to for jeres tid og jeres arbejde.


Vi har i bestyrelsen suppleret os i 2020 med Christian Larsen som allerede har vist sig at være guld værd for bestyrelsen i form af online bridgeturnering, kontakt til DBF, holdleder m.v. Vi vil i dag officielt gerne have Christian valgt ind i bestyrelsen sammen med to andre gode og initiativrige kandidater. Jeg tror på, at vores nye bestyrelsessammensætning vil fungere rigtig godt fremadrettet. Tak til alle i bestyrelsen og hver især for jeres måde at være på med gode input, velvillighed og indsats når det gælder.


Jeg vil også gerne takke vores gode turneringsledere, Mads, Thomas, Torsten, Jørgen og Arne, der hver især har bidraget positivt og professionelt til vores klub. Vi er meget taknemmelige over at have haft jer som støtte til en bestyrelse, der det sidste år har bestået af mange nye medlemmer.


Tak til alle jer medlemmer fordi i spiller bridge i Bridgeklubben Bellevue, vi er glade for den positive stemning der er på holdene og for den opbakning der er til de forskellige arrangementer vi har.


Vi lover, at vi i bestyrelsen vil gøre vores bedste for at vi fortsat kan holde standarden som en af de største klubber i Århus og den største klub i Risskov. Vi har nye ideer på tapetet for den nye sæson med både 30 års jubilæums guldturnering, damedivisionsweekend, klubkamp mod Egå og en weekend-bridge-tur med spil, god mad og socialt samvær.


Da generalforsamlingen i år er udsat tidsmæssigt, har vi valgt, at vi i år og kun i år ikke har bridgespil, undervisning, foredrag m.m. efterfølgende. Vi håber at i har forståelse for dette.


Tak trods alt til jer alle for 2020 – og lad os så komme i gang med at spille bridge igen på normal vis.

 

Risskov, d. 16. juni 2021

Dorte Jaquet

Formand